El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Llistat d'institucions amigues del Portal de la Comunicació InCom-UAB.

  Centre d'Estudis Olímpics CEO-UAB

Centre, creat el 1989, dedicat a la investigació, la documentació, la formació i la divulgació sobre Olimpisme i esport.

  Fundació Fòrum Universal de les Cultures

Fundació que recull el llegat del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i que fomenta el compromís ciutadà amb el diàleg, la creativitat i el sentit comú per a un desenvolupament just, humà, sostenible i pacífic.

  OberCom

OberCom - Observatório da Comunicação.

  ESCACC: Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació

Fundació que treballa amb l'objectiu de contribuir a la normalització de la indústria cultural i mediàtica catalana. Per a això, impulsa projectes i activitats en el camp de la innovació, l'estratègia i la formació, al costat de les empreses i els agents del sector.

  Instituto Camões Portugal

Instituto Camões Portugal. Ministério dos negocis Estrangers.