El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Revistes

Ad.Hoc

El sitio - ARG

Publicació argentina de Marketing, Publicitat i mitjans. Exclusiva per a subscriptors, tot i que alguns articles són de consulta gratuïta.

Advertising Age

Crain Communications Inc. - USA

Revista de referència que proporciona notícies, informació i anàlisis sobre la indústria del Marketing i la Publicitat.

Adweek

VNU eMedia Inc. - EUA

Versió electrònica de la revista d'economia que ofereix notícies d’actualitat, opinió, anàlisi, investigació, anuncis classificats, etc. Disposa de sis edicions regionals (Adweek) i una edició nacional (Brandweek).

Anuncios

Grupo Anuncios - ESP

Semanari electrònic de Publicitat i Marketing. Inclou notícies sobre Publicitat, un directori d'empreses relacionades amb el món del Marketing, un calendari sobre els cursos, certàmens, festivals i una selecció dels títols més interessants apareguts en el mercat editorial espanyol, etc.

Communication Arts

Coyne & Blanchard Inc. - CAN

Versió electrònica de la revista del mateix nom fundada el 1959 i dedicada a la Comunicació visual. És present a Internet des de 1995. Tracta sobretot temes de disseny gràfic, Publicitat, il·lustració, fotografia o disseny interactiu.