El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Instituts, observatoris i grups de recerca

Acacia: Communities and the Information Society in Africa Observatorio africano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Accuracy in Media (EUA)

Acrimed

Ágora

Espanya

Grup d'estudis i investigacions en tecnologies de la comunicació de la Universidad de Huelva. El seu lloc web informa de les línies d'investigació i de les activitats (publicacions, jornades i seminaris). Així mateix, dóna accés a la seva revista científica electrònica @gora digit@l, en format PDF.

Annenberg Center for Communication

Estats Units

Centre d'investigació de la University of Southern California (Los Angeles). Ofereix informació sobre la seva història, l'organització i els projectes, entre els quals destaca especialment el "business incubator" EC-2.