El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Facultats i departaments

Centro de Estudios Superiores Felipe II

Espanya

Centre d'Aranjuez adscrit a la Universidad Complutense de Madrid. Ofereix una llicenciatura en Comunicació Audiovisual.

Colegio Universitario de Segovia

Espanya

Centre adscrit a la Universidad Complutense de Madrid. Ofereixe la licenciatura en Publicitat i Relacions Públiques.

Colegio Universitario Villanueva. Área de Comunicación

Espanya

Centre de Madrid adscrit a la Universidad Complutense (UCM). Ofereix les llicenciatures de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. També ofereix dobles titulacions de les llicenciatures esmentades i diversos títols superiors.

Department of Communikation. Aalborg University

Dinamarca

Departament de comunicació de la Universitat d'Aalborg. Ofereix informació dels seus diferents grups d'investigació: Multimedie Laboratoriet, AV-laboratoriet i Laboratorium for Sprogteknologi. Ofereix la interfície de navegació en llengua anglesa.

Dublin City University. Faculty of Humanities

Irlanda

Facultat que acull la School of Communications. El web informa sobre diversos plans d'estudis de la llicenciatura (B.A.) i del màster (M.A. i M.Sc.).