El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Biblioteques de comunicació

Biblioteca Campus Montilivi. Universitat de Girona

Catalunya

Orientada als estudis de la Facultat de Ciències, la Facultat de Dret, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola Politècnica Superior.

Biblioteca Campus Mundet. Universitat de Barcelona

Catalunya

La Biblioteca del Campus de Mundet combina els fons de recerca i els especialitzats dels ensenyaments impartits a les diferents facultats del campus: Comunicació Audiovisual, Educació Social, Formació del Professorat, Formació de les Organitzacions, Pedagogia, Pedagogia Social, Psicologia, Psicopedagogia i Treball Social.

Biblioteca Central do Campus de Pontevedra. Universidad de Vigo

Espanya

Poseeix un fons especialitzat en Publicitat i Comunicació Audiovisual.

Biblioteca de Biblioteconomia. Universitat de Barcelona

Catalunya

Com a primera biblioteca especialitzada de l'Estat, -creada el 1915 per la Mancomunitat de Catalunya- el seu fons compta amb les publicacions més representatives del seu àmbit al llarg de tot el segle XX. Fons especialitzat en Biblioteconomia, Documentació i Gestió de Continguts Digitals.

Biblioteca de Ciencias da Comunicación. Universidad de Santiago de Compostela

Espanya

Les col·leccions de la biblioteca comprenen més de 15.000 volums de monografies i més de 300 títols de revistes sobre temàtiques com Teories de la Comunicació i la Cultura, Periodisme, Publicitat, Dret de la Informació, Antropologia, Arts Visuals, Disseny Gràfic, Documentació, Metodologia d'Investigació, etc.