El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Biblioteques de comunicació

Columbia University Libraries

Estats Units

Informació general sobre la biblioteca, i accés al catàleg de la universitat i a altres catàlegs de biblioteques. Proporciona també guies temàtiques de recursos Internet.

Indiana University Libraries: Journalism Library

Estats Units

Catàleg en línia de la biblioteca especialitzada en periodisme. Així mateix, dóna accés als índexs de la resta de biblioteques.

MIT Libraries

Estats Units

El web del servei de biblioteques permet consultar el catàleg en línia, que recull més de 2,2 milions de documents, i accedir a guies de recursos molt completes a Internet.

Old Dominon University Libraries

Estats Units

Permet consultar un divers fons de llibres sobre la comunicació en general i les seves subdisciplines.

Standford University Libraries & Academic Information Resources

Estats Units

A més del catàleg de la biblioteca i la informació general sobre els serveis que ofereix, proporciona guies bibliogràfiques temàtiques.