O portal dos estudos de comunicação desde 2001

Edición en español Edició en català

Edição en português

Recursos acadêmicos

Bancos de dados

Agencia Española del ISBN

España

Banco de datos de leyes de prensa

América Latina e Caribe

Base de datos de cine iberoamericano

América Latina e Caribe

Biblioteca de la University of Texas at Austin

Estados Unidos

Britannica.com

Internacional