El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Recursos acadèmics

Blocs

1984, veinte años después

Weblog de Juan Carlos García Gómez.

Artículos Comundo

Weblog que inclou articles de comunicació estratègica.

Ayudante. comunicación e imagen

Blog elaborat per Paco Barranco.

Blog de Octavio Isaac Rojas Orduña

Weblog sobre comunicació, mitjans i relacions públiques

Blog-o-corp

Blog de Cristina Aced.