O portal dos estudos de comunicação desde 2001

Edición en español Edició en català

Edição en português

Novidades editoriais

La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica

Autor: Mas-Bleda, Amalia; F. Aguillo, Isidro

Editorial: UOC

Categoria: Tecnologias da comunicação

Link: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-web-social-como-nuevo-medio-de-comunicacion-y-evaluacion-cientifica-dAmalia-Mas-Bleda-i-Isidro-F.-Aguillo

 

 

La primera part aborda els conceptes tradicionals d’avaluació i comunicació de la literatura científica, i descriu com Internet i el web 2.0 estan impactant en aquests àmbits. Són particularment rellevants els capítols dedicats a la mesura de l’impacte dels articles científics sobre la base dels nous indicadors apareguts amb el web 2.0 (altmetrics o mètriques alternatives). La segona part analitza diverses eines 2.0, tant generalistes (Facebook, Twitter...) com específiques del món acadèmic (gestors de referències bibliogràfiques, plataformes de revisió per parells, xarxes socials acadèmiques...), que poden ser especialment útils per a l’edició i l’avaluació científica. En destaca les característiques principals, el funcionament i els avantatges i les limitacions de cadascuna. El llibre acaba amb una valoració de la correlació entre les mètriques extretes de les xarxes socials i les tradicionals.
Também te pode interessar

  Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism
Safiya Umoja Noble

Through an analysis of textual and media searches as well as extensive research on paid online advertising, Noble exposes a culture of racism and sexism in the way discoverability is created online. [...]

  Exploring Transmedia Journalism in the Digital Age
Renira Rampazzo Gambarato, Geane C. Alzamora

Since the advent of digitization, the conceptual confusion surrounding the semantic galaxy that comprises the media and journalism universes has increased. Journalism across several media platforms [...]

  Armas de destrucción matemática. Cómo el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia
Cathy O'Neil

Vivimos en la edad del algoritmo. Las decisiones que afectan a nuestras vidas no están hechas por humanos, sino por modelos matemáticos. En teoría, esto debería conducir a una mayor equidad: todos [...]