O portal dos estudos de comunicação desde 2001

Edición en español Edició en català

Edição en português

Novidades editoriais

La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica

Autor: Mas-Bleda, Amalia; F. Aguillo, Isidro

Editorial: UOC

Categoria: Tecnologias da comunicação

Link: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-web-social-como-nuevo-medio-de-comunicacion-y-evaluacion-cientifica-dAmalia-Mas-Bleda-i-Isidro-F.-Aguillo

 

 

La primera part aborda els conceptes tradicionals d’avaluació i comunicació de la literatura científica, i descriu com Internet i el web 2.0 estan impactant en aquests àmbits. Són particularment rellevants els capítols dedicats a la mesura de l’impacte dels articles científics sobre la base dels nous indicadors apareguts amb el web 2.0 (altmetrics o mètriques alternatives). La segona part analitza diverses eines 2.0, tant generalistes (Facebook, Twitter...) com específiques del món acadèmic (gestors de referències bibliogràfiques, plataformes de revisió per parells, xarxes socials acadèmiques...), que poden ser especialment útils per a l’edició i l’avaluació científica. En destaca les característiques principals, el funcionament i els avantatges i les limitacions de cadascuna. El llibre acaba amb una valoració de la correlació entre les mètriques extretes de les xarxes socials i les tradicionals.
Também te pode interessar

  Information and Communication Overload in the Digital Age
Figueiredo Marques, Rui Pedro; Lopes Batista, Joao Carlos

Advances in communication technologies have created an overabundance of available information and knowledge to people in contemporary society. Consequently, it has become pivotal to develop new [...]

  Frentes digitales. Totalitarismo tecnológico y transcultura
García Gutiérrez, Antonio

Las tecnologías digitales no son revolucionarias, como suele afirmarse, porque contribuyen a consolidar lo establecido. Gobiernos dictatoriales y democracias representativas colaboran con el [...]

  The Media Syndrome
Altheide, David

Over the past 45 years, award-winning sociologist David L. Altheide has illuminated how media formats and media logic affect our understanding of social issues, of how political decisions are made, [...]