O portal dos estudos de comunicação desde 2001

Edición en español Edició en català

Edição en português

Novidades editoriais

La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica

Autor: Mas-Bleda, Amalia; F. Aguillo, Isidro

Editorial: UOC

Categoria: Tecnologias da comunicação

Link: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-web-social-como-nuevo-medio-de-comunicacion-y-evaluacion-cientifica-dAmalia-Mas-Bleda-i-Isidro-F.-Aguillo

 

 

La primera part aborda els conceptes tradicionals d’avaluació i comunicació de la literatura científica, i descriu com Internet i el web 2.0 estan impactant en aquests àmbits. Són particularment rellevants els capítols dedicats a la mesura de l’impacte dels articles científics sobre la base dels nous indicadors apareguts amb el web 2.0 (altmetrics o mètriques alternatives). La segona part analitza diverses eines 2.0, tant generalistes (Facebook, Twitter...) com específiques del món acadèmic (gestors de referències bibliogràfiques, plataformes de revisió per parells, xarxes socials acadèmiques...), que poden ser especialment útils per a l’edició i l’avaluació científica. En destaca les característiques principals, el funcionament i els avantatges i les limitacions de cadascuna. El llibre acaba amb una valoració de la correlació entre les mètriques extretes de les xarxes socials i les tradicionals.
Também te pode interessar

  Digital Storytelling. Form and Content
Dunford, Mark, Jenkins, Tricia (Eds.)

Explores digital storytelling as an interventionist form of media designed to foster inclusion and representation. Combines a theoretical and conceptual approach to digital storytelling and [...]

  Redes Sociales Digitales: Lugar de encuentro, expresión y organización para los jovenes
Crovi Druetta, Delia

¿Para qué usan los jóvenes las redes sociales digitales?, ¿con quiénes interactúan y cómo lo hacen?, ¿cuáles son los temas de su preferencia?, ¿se consideran parte de una cultura digital? Estas y [...]

  Critical Perspectives on Media, Power and Change
Tomanić Trivundža, Ilija; Nieminen, Hannu, Carpentier, Nico; Trappel, Josef (eds.)

This book explores current debates about media, power and change from a wide variety of critical approaches and traditions. Sharing a common set of concerns which are mobilised to defend core [...]