El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Novetats editorials

La web social como nuevo medio de comunicación y evaluación científica

Autor: Mas-Bleda, Amalia; F. Aguillo, Isidro

Editorial: UOC

Categoria: Tecnologies de la comunicació

Enllaç: http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/La-web-social-como-nuevo-medio-de-comunicacion-y-evaluacion-cientifica-dAmalia-Mas-Bleda-i-Isidro-F.-Aguillo

 

 

La primera part aborda els conceptes tradicionals d’avaluació i comunicació de la literatura científica, i descriu com Internet i el web 2.0 estan impactant en aquests àmbits. Són particularment rellevants els capítols dedicats a la mesura de l’impacte dels articles científics sobre la base dels nous indicadors apareguts amb el web 2.0 (altmetrics o mètriques alternatives). La segona part analitza diverses eines 2.0, tant generalistes (Facebook, Twitter...) com específiques del món acadèmic (gestors de referències bibliogràfiques, plataformes de revisió per parells, xarxes socials acadèmiques...), que poden ser especialment útils per a l’edició i l’avaluació científica. En destaca les característiques principals, el funcionament i els avantatges i les limitacions de cadascuna. El llibre acaba amb una valoració de la correlació entre les mètriques extretes de les xarxes socials i les tradicionals.
També et pot interessar...

  Politicizing Digital Space. Theory, the Internet, and Renewing Democracy
Garrison Smith, Trevor

The objective of this book is to outline how a radically democratic politics can be reinvigorated in theory and practice through the use of the internet. The author argues that politics in its proper [...]

  Alfabetización mediática, TIC y competencias digitales
Pérez Escoda, Ana

La fugacidad que la sociedad de la información imprime a todos los ámbitos –también, y en especial, al educativo– dificulta la conceptualización de términos emergentes y todavía inestables, en el [...]

  Los nativos digitales no existen. Cómo educar a tus hijos para un mundo digital
Lluna Beltrán, Susana; Pedreira García (Wicho), Javier

Hoy en día estamos acostumbrados a oír la expresión «nativo digital» para referirse a los nacidos a partir de mediados de los noventa, quienes, supuestamente acostumbrados a la presencia de [...]