El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Todorov: contribucions i relectures des dels estudis de comunicació

Tanius Karam

10/02/2018

Aquest text pretén ser una presentació amable de Tzvetan Todorov. Desitgem no només introduir-lo sinó també generar curiositat, fins i tot arribar a provocar l'interès per saber més d'un autor que sempre apareix en les seves fotos amb un somriure afable i actitud de disposició. Una lliçó suposa una dissecció d’un saber amb l'objectiu de presentar-lo de manera didàctica, no només organitzada sinó de forma que faciliti certa comprensió de les [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Una aproximació a la informació sobre salut en els mitjans de comunicació

José Luis Terrón Blanco

12/2017

L'especialització del periodisme en salut és relativament nova, com ho és el camp acadèmic que l'estudia; tots dos es caracteritzen per la seva complexitat, per la difícil convivència de finalitats dispars i per una delimitació temàtica que és més borrosa del que es podria suposar. Si volem parlar de continguts en comunicació i salut, en una primera instància hem de delimitar l'objecte d'estudi: què entenem per salut? A Espanya, des del camp de [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ens permeten les tecnologies de la informació i comunicació avançar en la igualtat entre homes i dones?

Ana M. González Ramos

08/2017

Aquesta Lliçó es proposa reflexionar sobre les tecnologies en relació a la igualtat de gènere, per debatre sobre si aquestes eines per si soles són capaces de generar més igualtat o si, pel contrari, suposen un altre focus més de desigualtats.

Llegir Descarregar PDF

 

Comunicació i societats africanes. Una perspectiva introductòria

José Carlos Sendín Gutiérrez

10/2013

Aquest text pretén oferir un panorama introductori als processos de comunicació al continent africà. Els termes panorama i introductori són completament intencionals es tracta d'un abordatge sobre la comunicació i, per si això fos poc, aplicats a tot un continent. Amb aquesta intenció ens aproparem a com va ser i com és concebuda la comunicació en les societats africanes. Després es presenten algunes idees sobre els ecosistemes mediàtics al [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ecologia de la comunicació, teoria crítica i interculturalitat

Víctor Silva Echeto

07/2013

La lliçó analitza els antecedents de l'ecologia de la comunicació, des d'una perspectiva arqueològica, introduint-se en els investigadors que van plantejar, inicialment, l'emergència d'aquesta àrea en el context de la investigació en comunicació. Actualitza la investigació sobre l'ecologia de la imatge visual, per plantejar-se, finalment, una teoria crítica de l'ecologia de la comunicació.

Llegir Descarregar PDF