El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

L'opinió pública

Jordi Berrio

2002

Text que pretén definir què és el fenòmen social que coneixem com a opinión pública.

Llegir Descarregar PDF

 

Els estudis de recepció

Maria Corominas

03/2001

Aquest text presenta una caracterització general dels estudis de recepció, tot analitzant-ne les influències rebudes, els conceptes principals i les aportaciones més significatives.

Llegir Descarregar PDF

 

Internet i comunicació. Primeres etapes 1995-2000

Miquel De Moragas

2000

Aquest assaig, escrit l'any 2000, aporta informacions i reflexions per a interpretar l'impacte d'Internet i, en general, de les noves tecnologies de la informació, en els processos de comunicació.

Llegir Descarregar PDF

 

La comunicació intercultural

Miquel Rodrigo

2000

Aquest text pretén exposar les característiques i els problemes de la comunicació intercultural. Per aquest motiu es donarà resposta a les preguntes següents: Què entenem per cultura? Com diferenciem una cultura d'una altra? Quina és la diferència entre la pluriculturalitat i la interculturalitat? Què és la comunicació intercultural? Com aconseguir una comunicació intercultural eficaç? Quins problemes planteja la comunicació intercultural? Abans [...]

Llegir Descarregar PDF