El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

La comunicació intercultural

Miquel Rodrigo

2000

Aquest text pretén exposar les característiques i els problemes de la comunicació intercultural. Per aquest motiu es donarà resposta a les preguntes següents: Què entenem per cultura? Com diferenciem una cultura d'una altra? Quina és la diferència entre la pluriculturalitat i la interculturalitat? Què és la comunicació intercultural? Com aconseguir una comunicació intercultural eficaç? Quins problemes planteja la comunicació intercultural? Abans [...]

Llegir Descarregar PDF