El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Mitjans públics i dret a la comunicació: una aproximació des d'Amèrica Llatina

Guillermo Mastrini

07/2011

El servei públic de radiodifusió constitueix una organització fonamental per proveir a les societats d'una eina que garanteixi l'exercici del dret a la comunicació dels pobles. Guillermo Mastrini, Professor Associat a la Universitat Nacional de Quilmes i professor titular a la Universitat de Buenos Aires, analitza els mitjans públics i el dret a la comunicació des del punt de vista llatinoamericà.

Llegir Descarregar PDF

 

L'Economia Política de la Comunicació i la Cultura. Tradicions i conceptes

Rodrígo Gómez García, Enrique E. Sánchez Ruiz

01/2011

En aquesta lliçó desenvolupem una breu revisió de l'enfocament de l'economia política de la comunicació i la cultura, amb la idea presentar la seva definició, les seves diferents tendències i, sobretot, algunes de les seves directrius d'estudi més rellevants. Apuntem les aportacions d'autors europeus, nord-americans i llatinoamericans que han contribuït al desenvolupament d'aquesta tradició d'investigació. D'altra banda hem de delimitar que [...]

Llegir Descarregar PDF