El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Les tendències de les sèries de ficció espanyoles en els primers anys del segle XXI

Belén Puebla Martínez, Elena Carrillo Pascual, Ana Isabel Iñigo Jurado

06/2013

En aquesta lliçó les autores pretenen oferir una visió general del panorama en què es troben les sèries de televisió espanyoles des de començaments del segle XXI.

Llegir Descarregar PDF

 

Imatge i construcció de noves realitats en la transició de l'Edat Mitjana a la Modernitat

María del Mar Ramírez Alvarado

03/2013

La lliçó que a continuació es presenta ha estat elaborada des de la perspectiva de la història de la comunicació i de la imatge. Se centra en la importància de fenòmens com el desenvolupament de les tècniques del gravat (fonamentalment el xilogràfic), la invenció de la impremta, els canvis en els suports de transmissió de la informació gràfica i les característiques dels models de representació icònica en un període tan determinant com ho va ser [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Emocions, art i estètica en la publicitat

Núria Puig Borràs

10/2011

Aquest text relaciona l'estètica artística i l'estètica publicitària. Ambdues porten a la intensificació de la recepció i l'emoció estètica. La mirada estètica és menys analítica i suposa per a artistes i publicitaris una drecera per arribar a les emocions del receptor. La publicitat utilitza els llenguatges artístics i els elements expressius que li permeten la construcció de missatges emocionalment significatius per al seu públic objectiu. [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Veig quan sento? Recursos sonors per estimular la creació d'imatges mentals en l'oient

Emma Rodero

03/2011

La capacitat de la ràdio per estimular la creació d'imatges mentals en l'oient és una de les característiques més destacades tant en la bibliografia com en les investigacions de referència. Però tot i ser una característica àmpliament reconeguda, poques són les investigacions experimentals que han comprovat si la ràdio genera aquesta creació d'imatges mentals i, especialment, quins recursos sonors són efectius per assolir aquest objectiu. Per [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Algunes consideracions sobre la infografia digital

José Luís Valero Sancho

05/2010

Aquesta lliçó mostra les dificultats de comunicació que tenen els mitjans digitals per consolidar-se, alhora que permet suposar que la infografia digital és una de les armes més atractives de captar l'atenció i interpretar els continguts. La infografia digital és un dels recursos que més èxits poden donar al ciberperiodisme comptant arguments i històries o, senzillament, com una manera òptima de presentar informacions, documents i fins i tot [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Ficció televisiva i construcció de representacions sobre salut a Portugal

Rita Espanha

12/2009

Per a alguns autors de l'àrea de la Comunicació, determinats temes sobre institucions de salut i sobre salut en general són més ben compresos pel públic teleespectador quan transmesos en programes d'entreteniment que programes d'informació. Els continguts de salut transmesos per les sèries de ficció dedicades a aquest tema poden tenir un paper que influència sobre la manera com cada un de nosaltres, ciutadans, construeix les seves [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Els inicis de l'animació audiovisual: la creació d'un llenguatge (molt aviat disponible en català)

Xavi Ribes

05/2007

Els creadors d'animació, inicialment, van importar recursos semàntics de diferents mitjans visuals, com el cinema d'imatge real, els comics, el teatre o la fotografia. Amb el temps i l'experiència, els animadors van adaptar aquests elements als condicionants tècnics i narratius del cinema animat. Finalment, van concebre eines expressives pròpies que, juntament amb les anteriors, conformen el llenguatge del cinema d'animació, amb característiques [...]

Llegir Descarregar PDF