El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Comunicació i societats africanes. Una perspectiva introductòria

José Carlos Sendín Gutiérrez

10/2013

Aquest text pretén oferir un panorama introductori als processos de comunicació al continent africà. Els termes panorama i introductori són completament intencionals es tracta d'un abordatge sobre la comunicació i, per si això fos poc, aplicats a tot un continent. Amb aquesta intenció ens aproparem a com va ser i com és concebuda la comunicació en les societats africanes. Després es presenten algunes idees sobre els ecosistemes mediàtics al [...]

Llegir Descarregar PDF

 

La transmedialitat, una nova gramàtica per al subjecte complex

José Ign. Galán Ugartemendía

05/2012

Narrativa transmèdia, Crossmedia, intermèdia, synergetics storyworlds, story architect, multimedialitat, inmersividad, multiprocessament, multitasca, fragmentació, cultura de convergència, producció 360 º, narrativa estesa, gamificación, glocalització, prosumering, etc. Nous termes, i demà més, i l'altre. Les innovacions tecnològiques i els canvis socioculturals associats han modificat la teòrica i pràctica de la comunicació, donant lloc una [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Noves aproximacions teòriques de la comunicació en un entorn postmodern

Migdalia Pineda

09/2011

La lliçó tracta el tema de com en el context actual, on les TIC juguen un rol fonamental en les mediacions informatives i comunicatives de milers de persones, es fa necessari començar a proposar altres enfocaments teòrics i metodològics que permetin comprendre els nous processos que es donen mitjançant les xarxes digitals. Es parteix de la premissa que en la conformació d'un tipus de societat que vagi més enllà de la societat de la [...]

Llegir Descarregar PDF

 

L'interaccionisme simbòlic i l'Escola de Palo Alto. Cap a un nou concepte de comunicació

Marta Rizo

11/2004

Aquesta lliçó té com a propòsit bàsic exposar les principals premisses teòriques i metodològiques de l’Interaccionisme Simbòlic, d’una banda, i de l’Escola de Palo Alto, de l’altra. El punt de partida és la consideració que ambdós corrents de pensament van inaugurar una nova forma de comprensió de la comunicació, allunyada de la visió dominant que la redueix als mitjans de comunicació i més centrada en la interacció, en la comunicació [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Els estudis de recepció

Maria Corominas

03/2001

Aquest text presenta una caracterització general dels estudis de recepció, tot analitzant-ne les influències rebudes, els conceptes principals i les aportaciones més significatives.

Llegir Descarregar PDF