El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Imatge i construcció de noves realitats en la transició de l'Edat Mitjana a la Modernitat

María del Mar Ramírez Alvarado

03/2013

La lliçó que a continuació es presenta ha estat elaborada des de la perspectiva de la història de la comunicació i de la imatge. Se centra en la importància de fenòmens com el desenvolupament de les tècniques del gravat (fonamentalment el xilogràfic), la invenció de la impremta, els canvis en els suports de transmissió de la informació gràfica i les característiques dels models de representació icònica en un període tan determinant com ho va ser [...]

Llegir Descarregar PDF