El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Noves aproximacions teòriques de la comunicació en un entorn postmodern

Migdalia Pineda

09/2011

La lliçó tracta el tema de com en el context actual, on les TIC juguen un rol fonamental en les mediacions informatives i comunicatives de milers de persones, es fa necessari començar a proposar altres enfocaments teòrics i metodològics que permetin comprendre els nous processos que es donen mitjançant les xarxes digitals. Es parteix de la premissa que en la conformació d'un tipus de societat que vagi més enllà de la societat de la [...]

Llegir Descarregar PDF