El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Ficció televisiva i construcció de representacions sobre salut a Portugal

Rita Espanha

12/2009

Per a alguns autors de l'àrea de la Comunicació, determinats temes sobre institucions de salut i sobre salut en general són més ben compresos pel públic teleespectador quan transmesos en programes d'entreteniment que programes d'informació. Els continguts de salut transmesos per les sèries de ficció dedicades a aquest tema poden tenir un paper que influència sobre la manera com cada un de nosaltres, ciutadans, construeix les seves [...]

Llegir Descarregar PDF