El portal dels estudis de comunicació des de 2001

Edición en español

Edició en català

Edição en português

Filtrar per categoria

Filtrar per autors

Lliçons

ISSN 2014-0576
 

Todorov: contribucions i relectures des dels estudis de comunicació

Tanius Karam

10/02/2018

Aquest text pretén ser una presentació amable de Tzvetan Todorov. Desitgem no només introduir-lo sinó també generar curiositat, fins i tot arribar a provocar l'interès per saber més d'un autor que sempre apareix en les seves fotos amb un somriure afable i actitud de disposició. Una lliçó suposa una dissecció d’un saber amb l'objectiu de presentar-lo de manera didàctica, no només organitzada sinó de forma que faciliti certa comprensió de les [...]

Llegir Descarregar PDF

 

Introducció a la semiòtica de la imatge (molt aviat disponible en català)

Tanius Karam

12/2006

Entenem per semiòtica de la imatge l'estudi del signe icònic i els processos de sentit-significació a partir de la imatge. L'estudi de la imatge i les comunicacions visuals en realitat desborda l'estrictament pictòric o visual, tal i com poden ser l'anàlisi de colors, formes, icones i composició, per donar pas als elements històrics i soci-antropològics que formen part de la semiòtica de la imatge. […]

Llegir Descarregar PDF

 

Introducció a la semiòtica

Tanius Karam

01/2005

L'objectiu d'aquesta lliçó és oferir una introducció als fonaments de la semiòtica i sobretot en la seva aplicació als estudis de comunicació. És un text didàctic en el qual es presenten alguns conceptes i autors; es ressalta l'ús del la informació com una eina útil a aplicar-se en diferents objectes d'estudis. És un document que vol despertar l'interès, promoure la curiositat i mostrar la pertinència de marcs teòrics com instruments que ens [...]

Llegir Descarregar PDF